Welkom hier by ons Webwerf


Hierdie webwerf is in die eerste instansie bedoel vir ons gesin maar alle ander van Gasse en enige ander persoon wat belang stel is ook welkom om hier saam te kuier. Die webwerf is nog in sy konstruksie stadium so daar sal sekerlik nog heelwat veranderinge aangebring word. Oor tyd sal dit egter 'n meer permanente vorm aanneem.




Inhoud van die Webwerf


Hierdie webwerf van ons is bedoel as 'n kommunikasie plek en om 'n bietjie van die geskiedenis van die vorige geslagte en hulle tyd te vertel. Maar ons wil ook van vandag se van Gasse  vertel. Ander Van Gasse kan gerus ook van hulle laat weet.




Laas verander



Site Map